Hem

KUL- Kunskap, utveckling, lärande

Vi vill ha en förskola där trygghet, engagemang, glädje, lärande, kunskap och utveckling råder.

Vision


Vi arbetar för att förskolan ska vara en plats för alla barn där vi har hög kvalitet och där alla tar ansvar för att utveckla verksamheten enligt gällande läroplan LPFÖ-18 och övriga styrdokument. Vi vill ha en förskola där trygghet, engagemang, glädje, lärande, kunskap och utveckling råder. 

Det är därför viktigt för oss att omsorg, lärande och fostran bildar en helhet. Barnen ska kunna påverka sin vardag och sitt lärande utifrån de grundläggande värderingar som vår läroplan vilar på. Vi fokuserar på att ge barnen lustfyllda och utvecklande upplevelser där de använder alla sina sinnen.

Vi skapar de bästa förutsättningarna för ett aktivt och gott samarbete mellan hemmet och förskolan. För att säkerställa att alla barn får ta del av samtliga fokusmål i vår läroplan under sin förskoletid har vi delat upp läsåret i fyra områden som är baserade på olika rubriker i läroplanen.

Läs känna oss närmare

Karamellens förskola är ett föräldrakooperativ


Nära natur och hav

i Åsa, Kungsbacka kommun

Engagerade pedagoger

som är 5 till antalet

Hälsosamma måltider

All mat lagas från grunden

En avdelning

i åldrarna 1- 5 år

Varför välja ett föräldrakooperativ?

Fördelen med att vara ett föräldrakooperativ är flera. Beslutsfattarna (styrelsen) finns nära till hands. Detta ger en bra möjlighet att skapa en organisation som passar just vår förskola och ger oss goda förutsättningar för verksamheten. Vi lagar maten från grunden med bra råvaror. Det innebär lite mer ansvar, lite mer arbete, men ger mångfalt tillbaka. Ett kooperativ ger fantastiska möjligheter att få inblick och inflytande i ditt barns vardag.

Karamellen är en ekonomisk förening, där medlemmarna är de inskrivna barnens föräldrar. Styrelsen består av föräldrar som tillsammans med personalen har det övergripande ansvaret för verksamheten, föreningens ekonomiska förvaltning och det löpande administrativa arbetet. Genom en god dialog sker en naturlig delaktighet och möjlighet till inflytande över barnens vardag. Månadsavgiften följer maxtaxan för Kungsbacka kommun.

  • Ekonomisk förening
  • Mat från grunden 
  • Inblick
  • Inflytande
Karamellerna har målat stora byggnader och pratat om hur man bygger hus som inte rasar. Kan man bygga ett torn av återanvända mjölkkartonger tro? Vi provar!

”De största tillgångarna är pedagogerna”

De största tillgångarna som förskolan erbjuder är först och främst de fantastiska och genuint engagerade pedagogerna som sätter barnens mående och lärande i första hand. Vi väljer kooperativ för att vi vill vara en del av den plats som våra barn är på stora delar av dagen. Vi har inflytande över viktiga frågor och den tid och engagemang som du som Karamellenförälder investerar, investerar du i ditt barn. Det har du igen hundra gånger om i form av glädje och trygghet. 

Familjen Månsson

Självklart val för alla våra tre barn”

Karamellen har varit ett självklart alternativ för alla våra tre barn. I snart 10 år har vi fått följa med och se hur förskolan med dess kompetenser utvecklar, inspirerar och upplyser våra barn. Vi har under årens gång hittat många nya vänner tack vare den kooperativa formen som Karamellen drivs av. Både vi vuxna och självklart barnen. 

Familjen Stegmar

”Full insyn och möjlighet att påverka”

Att ha sitt barn i ett kooperativ som Karamellens innebär en hel del jobb, men i gengäld har vår son en trygg och kreativ plats att vara på om dagarna där vi föräldrar har full insyn och möjlighet att påverka hans vardag. Att maten lagas från grunden gör matglädjen stor och han älskar när han får vara med i köket! Doften av nybakat bröd ända ut till hallen är oslagbar.
De är ute i ur och skur, vilket är fantastiskt då han har ett stort rörelsebehov.

Familjen Ljunggren

Förskoleappen


Vi använder oss av den kompletta förskoleappen Tyra, för enkel kommunikation mellan förskola och föräldrar.